Ինչպես դառնալ ՀԺՄ անդամ

Հայաստանի Ժուռնալիստների միություն կարող են ընդունվել մինչև 50 տարեկան զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատողները։ Նրանք համապատասխան հանձնաժողովին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1․ Դիմում, որտեղ պետք է նշել կրթական ցենզը, մասնագիտությունը ըստ կրության։

2․ Վերջին 2 տարիների առնվազն 5 հրապարակում

3․ Տեղեկանք, տվյալ լրատվամիջոցում աշխատելու մասին։

ՀԺՄ ընդունվել կարող են նաև անկախ լրագրողներ, միայն տեղեկանքը բերվում է այն լրատվամիջոցից, որի ամենաակտիվ հեղինակներից է։

Փաստաթղթերը ներկայացվում է քննարկման և հաստատման ՀԺՄ վարչություն։

Մինչ ՀԺՄ անդամ դառնալը թեկնածուն ծանոթանում է Էթիկայի կանոնագրին։