Վերստուգիչ հանձնաժողով

Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմ

Նախագահ՝  Ժիրայր Մովսիսյան

անդամներ՝  Մելիք Բաղդասարյան

Վրեժ Սարուխանյան