Մեր մասին

Հայաստանի Ժուռնալիստների միությունը ստեղծվել է 1959թ մարտի 27-ին։ Ավելի քան 55 տարվա ընթացքում միությունը կայացման, բարեփոխումների լուրջ ճանապարհ է անցել․ բազմապատկվել է միության անդամների թիվը, ժուռնալիստների, հատկապես երիտասարդների, մասնագիտական վերապատրաստման ուղղությամբ բազմաթիվ նախագծեր են իրագործվել։

Հայաստանի Ժուռնալիստների միության գործունեության արմատական փոփոխություն կատարվեց անկախության տարիներին՝ ԶԼՄ-ների գործունեության իրավական կարգավորման, օրենսդրական դաշտի հստակեցման, խոսքի, մամուլի ազատության գերակայության, ժուռնալիստների իրավունքների պաշտպանության և այլ հարցերում:  2003թ դեկտեմբերի 12-ի ՀԺՄ X  համագումարում ընդունվեց Հայաստանի Ժուռնալիստների միության անդամի էթիկայի կանոնագիրը։

ՀԺՄ գործունեությունը

Հայաստանի Ժուռնալիստների միությունը գործում է ՀՀ սահմանադրության, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի, այլ իրավական ակտերի և ՀԺՄ կանոնանդրության համապատասխան։

Կազմակերպության նպատակն է՝

  • Նպաստել մամուլի և խոսքի ազատության սկզբունքների իրականացմանը
  • Պաշտպանել կազմակերպության անդամների մասնագիտական շահերը, իրավունքները, պատիվը և արժանապատվությունը, ինտելեկտուալ սեփականության իրավունքը,
  • Աջակցել ժուռնալիստների օպերատիվ և ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ապահովմանը, մասնագիտական վարպետության բարձրացմանը, լրագրողների մասնագիտական համերաշխության ապահովմանը
  • Միջազգային օրենքների համապատասխան կատարելագործել ԶԼՄ –երի օրենսդրական դաշտը։